News and Articles บทความ/สาระน่ารู้

ผงปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้จากเครื่องหมัก


Date Post : 19 กันยายน 2016

คุมคุณภาพได้มาตรฐาน เพราะเครื่องหมักเรา จัดสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ น้ำ อากาศ ภายในถังให้เหมาะที่สุดและสม่ำเสมอ จุลินทรีย์ทำงานเต็มทุกชั้นการหมัก ขี้ไก่จะแปรสภาพในระดับ จุลภาค เป็นธาตุอาหารสำคัญและธาตุรอง เยอะกว่าการหมักธรรมชาติแบบ ทั่วไปที่ใช้การกองปุ๋ยขี้ไก่ แล้วคอยกลับ ให้สัมผัสอากาศทุกๆ วัน ใครๆ ก็ทราบว่า ชาวญี่ปุ่นเก่งเรื่องนี้จริง

ราคาปุ๋ยอินทรีย์ เทียบคุณภาพแล้ว ไม่เสียแรงหว่าน แน่นอนครับ การหมักแบบเดิมคุณจะต้องใช้เยอะ ใช้หลายรอบ แต่ของเรา รอบเดียวเห็นผล เปลี่ยนวิถีอินทรีย์ แบบไม่ต้องคอยสภาพดินดีจากปุ๋ยคอกอีกต่อไป

- ใช้ได้ดีกับ พืชทุกชนิด ผักสวนครัว
พืชสวน พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ ข้าว มัน ยาง อ้อย ข้าวโพด
- ใช้ปรับสภาพน้ำ บ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อบำบัดได้ด้วย
- สามารถใช้ ควบคู่กับปุ๋ยเคมี หรือ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้มาก
- ลดต้นทุนการผลิต ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น
- สำหรับทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษได้


3530 เปิดดู