เกี่ยวกับเรา ข้อมูลบริษัท

โปรไฟล์บริษัท


โชบุ เป็นชื่อ บริษัทผู้คิดค้นเครื่องหมักปุ๋ย( http://www.ecotec-compo.com/ ) ระบบปิด ทางสุนทรฟาร์ม ร่วมกับ บริษัทคิงส์ เอ้กส์(ประเทศไทย) ได้นำเข้าเครื่อง หมักปุ๋ยโชบุ เพื่อหมักมูลไก่ไข่ ของทางฟาร์มเราเอง โดยใช้มูลไก่ไข่ 100 % เข้าหมักในระบบ ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ในวงการเพาะปลูก ในพืชพันธุ์ทุกชนิด เมื่อนำ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยขี้ไก่ ที่ได้เข้าส่งตรวจใน แล็ปของกรมวิชาการเกษตร มีทั้งธาตุอาหารหลัก และ รองเป็นจำนวนมาก ทางฟาร์ม เลงเห็นความสำคัญและประโยชน์ของ มูลไก่ไข่หมักโชบุ จึงได้ทำการขยายผล เพิ่มกำลังการผลิต อีกทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ รวมถึง มีการนำ มาอัดเม็ดอบแห้งไล่ความชื้น ให้สะดวกในการใช้งาน และให้คงสภาพก่อนนำกระจายสู่ เกษตรกร นำไปใช้ ทั้ง ไร่ นา สวน ผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยสามารถใช้ได้ทั้งปรับสภาพดิน รองพื้น หรือเสริมกับปุ๋ยเคมีตามต้องการ


สุนทรฟาร์ม และ บริษัทคิงส์ เอ้กส์(ประเทศไทย) จำกัด

คือ ฟาร์มไก่ไข่ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีมูลไก่ไข่เป็นของตนเอง มั่นใจได้ว่าเป็นมูลไก่ไข่แท้ๆ จากฟาร์ม มาตรฐานระบบปิด 100 % (http://www.rachakaikai.com, http://www.KingEgg.com )