ตัวแทนจำหน่าย 


เลือกจังหวัด
ชื่อตัวแทนจำหน่าย โทรศัพท์ จังหวัด
คุณธีรพล ธีรไชยวุฒิ
6/7 ม.7 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง
085-7091865พะเยา
คุณศักดิ์ไชย สุวรรณชัยศักดิ์
3365 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ
098-8282323สุพรรณบุรี
ปุ๋ย-ยาประชารัฐ บ้านโมกปู่แก้ว คุณพงษ์พันธ์ (บี)
ม.7 ต.ดอนแร่ อ.เมือง
084-6636564 , 062-4026843ราชบุรี
ร้าน ส.สุวรรณการเกษตร
บ.แบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่
089-7131692หนองคาย
คุณสุภารัตน์
76/14 ม.12 ต.พรหมณี อ.เมือง
086-4788283 090-9366911นครนายก
คุณเบญจวรรณ บุญมี
15/3 ม.2 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม
065-6294256ชลบุรี
คุณวิมาลา พุทธวัน
127 ม.3 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ
085-9282653 , 061-7511605อุบลราชธานี
คุณจิรวัฒน์ (K.ตาม)
30 ม.2 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง
089-8580878 , 085-2676977อุทัยธานี
คุณณัฐพงศ์ โฮ่คุณ
36/1 ม.8 ต.เนินหอม อ.เมือง
089-0676565 086-6299955ปราจีนบุรี
ร้านจอมใจการเกษตร คุณวิฑูร
94/5 ม.1 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง
085-7402880ตราด
คุณเทวินทร์ ผันอากาศ
174 ม.2 บ้านหนองสิมใหญ่ ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน
089-6251037ศรีสะเกษ
คุณเทวินทร์ ผันอากาศ
13 ม.9 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง
089-6251037บุรีรัมย์
คุณประเสริฐ จันทร์สุวรรณ์ (ร้านประเสริฐพานิช)
61 ม.3 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
081-9800965เชียงใหม่
คุณไพโรจน์ สังข์เงิน
56 ม.4 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี
084-6189600นครสวรรค์
คุณนิชากรณ์ เลิศฤทธิ์
บ้านสวนมอนใต้ เลขที่ 50 หมู่ 13 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี
081-2629063อุดรธานี
คุณสัญญาพร บุญทอง
225 ม.1 ต.แก้วแสน อ.นาบอน 081-6343975
081-6343975นครศรีธรรมราช
คุณมนตรี คงสำราญ
ร้านอยู่ข้างโรงเรียนบ้านดอนโพ หมู่บ้านดอนโพ ม.6 ต.สนามชัย อ.เมือง
085-5038877 สุพรรณบุรี
คุณ พิทักษ์ มัฆนาโส
144 หมู่ 3 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
098-991-8868นครราชสีมา
คุณภัชระ จิระประเสริฐพันธ์
272/42 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
087-7954245ชลบุรี
คุณกมลเกียรติ บัวมณี
174/2 ม.6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน
089-8763810พัทลุง
คุณประเสริฐ ชูรัตนไกรศรี
111 ม.15 บ้านเนินสะอาด-เขาภูทอง ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์
094-4191999สระแก้ว
คุณปรีชา รัตนโชติกานนท์
60 ตลาดคอกช้าง ถ สุขยางค์ ต แม่หวาด อ ธารโต
081-0921684ยะลา
คุณ ชวนันท์ สอนเกิด
94 ม.2 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย
081-2667647ศรีสะเกษ
คุณจำรัส ถนอมสัตย์
6 ม. 1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่
089-2502689จันทบุรี
คุณนงลักษณ์ สุคนสราญ
295/5 หมู่ 6 ตำบลทุ้งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
088-2685629แพร่
คุณนาวิน แสนบุญมี
27 ม.6 บ้านคัดเค้า ต.หินกอง อ.สุววรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
087-2356673 , 084-7693772ร้อยเอ็ด
คุณ จิรวัฒน์ - ลุงเสม - ป้าศรี
106 ม.12 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
064-2850937 , 082-9026608พะเยา
สนง.สถานีวิทยุโอเคลูกทุ่ง
เลขที่ 57 ม.9 ต.ทุ่งคา อ.เมือง
091-8250182ชุมพร
สนง.สถานีวิทยุไทยทัศน์
เลขที่ 128/6 ม.4 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน
091-8250182ชุมพร
คุณแทนนง ธิมาชัย
121 ม.13 บ้านคำแดง(ตรงข้าม รพ.สต.คำแดง) ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
063-7611512 , 088-5904165ยโสธร
ร้านฉลองกิจเกษตร
160 ม.2 บ้านพระเนตร ต.ส้าน อ.เวียงสา
082-3901475, 081-2546397น่าน
คุณจักรพันธ์ คุณจิรารัตน์ ตะราษี
268 ม.15 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี
063-4348555,080-9731336ร้อยเอ็ด
คุณ อัจฉรา (ส้ม)
177/2 ม.2 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
086-840-0759ระยอง
คุณ จักรกฤช ทองโชติ
เลขที่ 16/1 หมู่ 6 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
061-4265653พิษณุโลก
คุณ วิชัย ศรีเมือง
138 หมู่ 3 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
0957548871 ชัยนาท
คุณภัชรินทร์ วงศ์ละ
395 ม.7 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
099-2878832อุดรธานี
ภัชรินทร์ วงศ์ละ
395 ม.7 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
099-2878832กระบี่
คุณมนัส แสงตะคร้อ
5 ม.2 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์
062-5897035,092-5578430ชัยนาท
คุณนิตยา เจริญไทย
209 ม.5 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
081-9064626นครสวรรค์
คุณอิธิพันธ์ ทองคุณ
157 หมู่6 บ้านโนนสวาท ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล
094-9694923 มุกดาหาร
คุณเพชรรัตน์ สนธิ์สมบัติ
อ.บึงสามพัน
0987674508เพชรบูรณ์
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
239 ม.5 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ
083-0622899พะเยา
คุณวิชาคม เดชรักษา
28 ม.8 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก
086-9066669เพชรบูรณ์
คุณพงศ์รัตน์ รัศมีคุมมงคล
91/41 ม.5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา
099-2505789 , 063-9741753ปทุมธานี
คุณอนันต์ชัย พิมพ์โพธิ์กลาง
89 ม.4 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย
081-1532189นครราชสีมา
คุณศรัญญู บุนนท์
บ้านนางัว ต.นางัว อ.นาหว้า
086-1602738,090-9618470,084-95นครพนม
คุณศรัญญู บุนนท์
ร้าน J-Factory สินค้าญี่ปุ่นมือสอง ข้างตลาดสวนรัก 1720 ถนน ต.พัฒนา ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง
086-1602738, 090-9618470, 084-สกลนคร
คุณนาค พินแพทย์
ต.โคคลาน อ.ตาพระยา
089-9386684สระแก้ว
คุณอนุชาติ เยาดำ
134/2 ม.7 ต.ละมอ อ.นาโยง
088-7534738ตรัง
คุณไวภพ ทองรุ่ง
56 ม.3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม
089-2601270ราชบุรี
ร้านขุมทองพันธุ์ไม้
94/5 ถ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
092-9158995กรุงเทพมหานคร
คุณพจน์ มูลเมือง
ปลายฟ้าเมล่อนฟาร์ม 166 ม.19 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง
081-6206208เชียงราย
คุณกิตติ์ณัฐ นนท์ทวีพัฒน์
เทพอินทร์แดง รีสอร์ท 106 ม.4 ซ.8 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
098-9788965หนองคาย
คุณขุนพล บุดดาศรี
39/126 บ้านอัมพร3 ต.อาจสามารถ อ.เมือง
088-7357656นครพนม
คุณชนัญวิทย์ หุตะแพทย์
7/1 ม.8 ถ.3334 หมู่บ้านโปร่งตะแบก ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท
081-3182331สระบุรี
คุณชาญณรงค์ ไชยรัตน์
179 ม.3 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน
084-5394315นครศรีธรรมราช
คุณศักดิ์สยาม มียิ่ง
48 ม.14 ต.เมืองที อ.เมือง
096-8808107สุรินทร์
คุณปภัสสร
399/2 หมู่5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
081-9169660สมุทรปราการ
คุณคฑวุทธ ลาสันเทียะ
รุ่งเรืองการเกษตร สาขา2 641 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง
083-3604370ขอนแก่น
คุณเสาวลักษณ์ เร่งทอง
หมู่บ้านโนนหัวช้าง ชุมชนที่23 ซ.บ้านโนนมะกอก ต.เขาสามยอด อ.เมือง
089-0846807ลพบุรี
ร้านทรัพย์ไพศาล
59 ม.22 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน
087-2031941นครสวรรค์
คุณสมเกียรติ เงาฉาย
1 หมู่6 ซ.วัดวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง
064-5035416ตราด
คุณชุตินันต์ แซ่ตั้ง
อ.กาญจนดิษฐ์
080-5214946สุราษฎร์ธานี
คุณธีรศักดิ์ ประกอบธัญ
55 ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด
061-8275385พังงา
คุณพลเพชร บุญงาม
47 ม.5 ต.แม่กุ อ.แม่สอด
062-2694663,082-1773631ตาก
คุณนิลวรรณ สามพิมพ์
6 หมู่6 ต.แกใหญ่ อ.เมือง
061-0747413สุรินทร์
คุณนุชจรินทร์
10/1 ต.ท่าม่วง อ.เทพา
086-9621487สงขลา
คุณสิทธิชัย ลือมงคล
32/3 ม.3 ต.บางคลาน อ.โพทะเล
088-2730488พิจิตร
คุณอนนท์ ประถมอินทร์
197 ม.1 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
086-9394610สุโขทัย
คุณสุชาติ ปานจำรูญ
257 หมู่2 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง
089-8481918ชัยภูมิ
คุณวิโรจน์ สาคร
15 หมู่ 2 ต.ต้นยวน อ.พนม
081-7979692สุราษฎร์ธานี
คุณอุทัย มนตรี
189 บ้านทุ่งขนวน ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษณ์
088-1087966,081-3892972ศรีสะเกษ
คุณจิตรติพล โอภาโส
182 ม.5 ต.หนองแวง อ.โคกสูง
086-0370526สระแก้ว
คุณชาญยศ - คุณวิลัย ชาญตะบะ
84 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่
089-2681101 , 080-6853344อุทัยธานี
คุณสุทธิพงษ์ มัตซึโมโตะ
158 ม.7 ต.สะแบง อ.หนองหาน
095-1489730อุดรธานี
คุณประมวญ นาบำรุง
อ.สีคิ้ว
089-8265351นครราชสีมา
คุณพิทักษ์ ชวลิตเจริญชัย
190 ม.6 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์
081-8660306ระยอง
คุณกิตติภพ บัวบุศย์
72/2 ม.14 บ้านหนองแวงพัฒนา ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์
094-9546356ชัยภูมิ
คุณจำรัส เพชรดงไพร
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
085-1790342 , 087-7163386ฉะเชิงเทรา
คุณเอกภพ ณ นคร
3 หมู่ 6 ต.ควนทอง อ.ขนอม
081-8389554นครศรีธรรมราช
คุณพรสิริ มีชัย
89/2 หมู่9 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี
098-8312177ปราจีนบุรี
คุณมัชรินทร์ ใจห้าว
93/1 ม.5 ต.ทุ่งใส อ.สิชล
081-3266382, 081-6265604นครศรีธรรมราช
คุณภครัช ไชยรัตน์
14/1 ม.11 ต.บ้านแยง อ.นครไทย
095-6416113, 089-7042112พิษณุโลก
คุณเทิดพงษ์ มีนา
208 ม.17 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
089-2535801ฉะเชิงเทรา
คุณพงษา สุขถนอม
22 ม.2 ต.สามเงา อ.สามเงา
084-3524334ตาก
คุณไกรวิทย์ กันธะยศ
อ.ไชยปราการ
093-1839569เชียงใหม่
คุณกิตติพงษ์ หงษ์พิมพ์
35 ม.15 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม
089-5744941มหาสารคาม
คุณประสิทธิ มังคลา
3 ม.6 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม
081-8178319, 087-0914270ปราจีนบุรี
คุณสากีน๊ะ อาแว
17/3 ม.5 ต.เขาตูม อ.ยะรัง
088-7853077ปัตตานี
คุณณัฐพร มีอ่อนตา
87/8 ม.4 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
081-9129906ระยอง
คุณประเสริฐ ผลเกตุ
33 ม.3 ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก
098-2685690พระนครศรีอยุธยา
คุณแววตา สีมาตร์
253 ม.6 บ้านดูกอึ่ง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร
097-2382212, 097-2465648อุบลราชธานี
คุณเลอศักดิ์ ยอดล้ำ
59 ม.2 ต.กำแพงเซา อ.เมือง
093-7178126, 081-9584547นครศรีธรรมราช
คุณผาณิต ตันติสุขารมย์
57 ม.11 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง
089-9245718เพชรบุรี
คุณนาดี ชัยฤทธิไชย
564 ม.1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง
090-3203566นครราชสีมา
คุณประชุม ถนอมสัตย์
36/1 ม.5 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง
086-1108479, 081-5765665ชลบุรี
คุณเอก ฮะกาศ
อ.แม่อาย
085-7208798 , 094-6304200เชียงใหม่
คุณคำตัน เดชผล
113 ม.8 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ
094-5301976อำนาจเจริญ
คุณศักดิ์สิทธิ์ วันเพ็ญ
73/1 หมู่ 5 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง
089-2185756กาญจนบุรี
คุณกมลวรรณ นันทเสน
114 หมู่ 4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา
088-1509596น่าน
คุณติ๊ก คุณอุ้ย
ร้าน Power DEE เลขที่ 207 หมู่ 3 ต. บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ 34190
089-8468545,089-9497944อุบลราชธานี
คุณสงกรานต์ บุญเจริญ
73 หมู่ 4 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด 57190
092-2642895เชียงราย
คุณสดใส ไร่รัตน์
36/5ต.นาจารย์ อ.เมือง
086-5273044,087-9483231กาฬสินธุ์
คุณ พงษา สุขถนอม
10/1 ม.5 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง
084-3524334ชลบุรี
คุณไชยวัฒน์ อารมณ์ชื่น
204 หมู่ 3 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก 14130
085-1951808,089-6441790อ่างทอง
คุณสุวิช วิบูลกิจธนาการ
บ้านพ่อเริ่ม แสนหอมคะโป่งดินดำ ต.ช่องเม็ก.อ.สิรินธร
09-85174920อุบลราชธานี
คุณอนุสรณ์ รอดชมภู
215 ม.15 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ 41150
081-9481546อุดรธานี
คุณ ฐิติวัชร์ สิทธิศิรินนท์
41/51. หมู่3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
095-1959353สุราษฎร์ธานี
คุณเคารพ เขียวสวัสดิ์
39 หมู่9 ต.ไทรขึง อ.พระแสง
084-8450850,093-7171492สุราษฎร์ธานี
คุณสุดจิต
176. ม.8 ต.วัง อ.ท่าชนะ
081-9686937สุราษฎร์ธานี
คุณสมจิตร อาจหาญ
46/9. หมู่ 8 ต.ราชกรูด อ.เมือง
093-5826756ระนอง
คุณวิระ. นิกพงศ์.
11/2. ม.5 ต.ละอาย อ.ฉวาง
081-9688088นครศรีธรรมราช
คุณภูวดล. ลายทิพย์.
33 หมู่8 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง
086-9451170พัทลุง
คุณกิตติศักดิ์. ชูนุ้ย
สหเกษตร 28 หมู่ 5 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน
083-5978609พัทลุง
คุณอนันตศักดิ์. โดยบาหมัด
60. หมู่ 2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์
081-7667778,093-8121949ปัตตานี
คุณเตรียมศิริ เชยชื่นจิต,คุณสกลรัตน์. เรืองหิรัญวนิช.
38 หมู่ 3 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 92170
089-7522030,086-9754456ตรัง
คุณราเชนทร์.
111. ม.9. ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ
088-4988028,094-5845801ชุมพร
คุณสถิตย์. พุทธประทานพร
312 ม.4. ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี 77120
081-0421890ประจวบคีรีขันธ์
คุณสิทธิพร. มากมูล
259. ม. 6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน
089-8373556,063-2595597ประจวบคีรีขันธ์
คุณพิบูลย์
8/46. ซ.ไปรษณีย์ ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง
089-254-6758,086-0668311กาญจนบุรี
คุณปรีชา เจิมจันทร์.
148/1 ม.13 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา
087-0614572กาญจนบุรี
คุณมานพ. เจริญศิริ.
13/171. ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
088-3496656ระยอง
สหกรณ์โคนมและการเกษตร
อ.เมือง
038-516604ฉะเชิงเทรา
คุณโอ๋
ร้านเกษตรพานิชย์ 32/9. ม.2 ต.พิมพา อ.บางปะกง 24130 บางนา แถวนิคมเวลโก เข้าทางวัดพิมพาวาส
087-9267626ฉะเชิงเทรา
คุณชุตินิษฐ์ บุญจง(สุ)
อ.สอยดาว
088-4875386 , 039-497096 Linจันทบุรี
คุณตุ๊ก-วราพร.
7/4 ม.6. ต.พลวง อ.เขาคิชกูฏ
090-7626673จันทบุรี
คุณอุดร
ทุกอำเภอ
082-2101206อุบลราชธานี
พ.ญ. ชนาธิป. พันธุ์พิทย์แพทย์.
499 ม.2. บ้านโพธิ์สว่าง ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง
081-8711669อุดรธานี
คุณสะไกร. แก้วโสม.
2/1. หมู่1 บ้านกุดสะเทียน ต. กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง
089-2208887หนองบัวลำภู
คุณจักรกริช. กาญบุตร.
49 หมู่ 4 บ้านห้วยค้อ ต. บ้านม่วง อ.สังคม
095-9868303หนองคาย
คุณวิเชียร สุรศร.
38/1. บ้านถนนหัก. ม.5 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท
089-8824838สุรินทร์
คุณณัฐพงษ์. พรมสูตร (ต้น) คุณแยม
220 ม.13 บ้านเจริญสุข ต.แร่ อ.พังโคน
091-0568939,081-7086204สกลนคร
คุณวิเชียร. สุรศร.
60 ม.4 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง
089-8824838ศรีสะเกษ
คุณสุรศักดิ์. อังคะสี.
294 หมู่8 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย
098-6871511ศรีสะเกษ
คุณอานนท์ ภักมี.
โรงพยาบาล.เลย ต.กุดป่อง อ.เมือง
098-8613141เลย
คุณทองม้วน มาตรหนองแวง
183. ม.4. บ้านป่ายาง. ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย
089-3752655ร้อยเอ็ด
คุณพีรพล. คงแสง
70 หมู่ 10. บ้านป่าโพธิ์ ต.นาคู อ.ยางสีสุราช
093-4274955มหาสารคาม
คุณอุดม. สาภู.
บ้านหนองยาง 133 หมู่ 7 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
081-2636689มหาสารคาม
คุณ เอกราช. หนูประสิทธิ์ คุณ คำรณ.
184. หมู่1. ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว
086-6771546,099-9066551 เพชรบูรณ์
คุณมานพ. เจริญศิริ.
182 ม.12 ต.ชุมแสง อ.สตึก
088-3496656บุรีรัมย์
หมอหนึ่ง
ร้าน เจอาร์การเกษตร 204 หมู่ 2 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ
089-6245038บุรีรัมย์
คุณ มหัทธน มีชัย
212 ม.9 หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง 31000 Line id. pit11306
081-9458887บุรีรัมย์
คุณกัลยา เอ็นมาก
52 ม. 5 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย
087-6152694บุรีรัมย์
หจก.กาญจนโรจน์
127/1. ม.2 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด
081-9766232,086-3155126,044-67บุรีรัมย์
คุณวิเศษ แพงสุข
99 หมู่ 7 ต.วังชมภู านเกษตรรุ่งเรือง อ.พรเจริญ 38180
081-9648288บึงกาฬ
คุณละอองดาว. เนาวนิต
207/2 ต.น้ำจั้น อ.เซกา
097-3017410บึงกาฬ
ร้านสุรนารีอาหารสัตว์.
อ.โนนไทย
081-3905075นครราชสีมา
หจก. เกษตรชุมพวง
582 หมู่. 1 ต.ชุมพวง ถ.ชุมพวง-ลำปลายมาศ อ.ชุมพวง
044-487701 , 081-9771797นครราชสีมา
บ้านหนองรัง คุณปัญจพล.
270 หมู่2 ต.แชะ อ.ครบุรี
084-4766459นครราชสีมา
คุณ ธนกฤต. อภัยบัณฑิตกุล.
53หมู่ 6 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสี ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย
081-0554985ขอนแก่น
คุณไพบูลย์. แผลติตะ.
72/1 หมู่12 ต.ท่าพระ อ.เมือง
087-2267446ขอนแก่น
คุณนิ่ม กรุงไทย
ต.นาหว้า อ.ภูเวียง
093-3426464ขอนแก่น
คุณอำนาจ สุขนุ่ม.
5/2. ม.4 ต.คู้สลอด. อ.ลาดบัวหลวง
084-4379973พระนครศรีอยุธยา
คุณสุริยา
อ.เมือง
098-2702068พระนครศรีอยุธยา
คุณนรินทร์ วัฒโนภาส
28/2 ม.4. ต.น้ำซึม อ.เมือง 61000
081-8863283อุทัยธานี
บ.เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด
116 หมู่6 ต.ห้วยขมิ้น ถ.สุวรรณศร อ.หนองแค
098-8263915,083-9882006สระบุรี
คุณนวพร. พิมประไพ.
22/1. ม. 8 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา
086-7832507ปทุมธานี
คุณไตรรงค์
สวนคิว 53/19. หมู่6. ช.วัดพระเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
086-6015464นนทบุรี
คุณราตรี. แสงพิทักษ์
35 หมู่ 11 ต.บางช้าง อ.สามพราน
089-7893671นครปฐม
คุณจีราวัตน์. ธนัตแก่นจันทร
ร้านมงคลวิทย์การเกษตร. 35/7 ม.2 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี
087-6688090นครปฐม
คุณเกรียงไกร
52/7 ซ.รามคำแหง164 ถ.รามคำแหง มีนบุรี อ.ดงละคร
081-4832831นครนายก
คุณเล็ก
แถว ถ.กาญจนาภิเษก
089-254-6758กรุงเทพมหานคร
คุณวิศณุ ไฝ่งาม
109 ม.12 บ้านผานาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้
081-0777589,098-8486397ลำพูน
คุณขนิษฐา อินเขียวสาย
23/1 ต.หัวเวียง. ถ.บุญวาทย์ หน้าวัดเชตวัน อ.เมือง
086-9133200ลำปาง
คุณธวัช. ทองใบ
171 หมู่14 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง
087-8480745พิษณุโลก
คุณแอ๊ด และ คุณเสริฐ
243 ม.2 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน 66110
089-7064729,087-3623642พิจิตร
คุณนันทภพ อรุณเพ็ง
12/1 ม.3 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง. 66000
094-6244255พิจิตร
คุณธนภรณ์. ขอดเตชะ
102หมู่4 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 55160 ID line. : Joyjee008
085-6224323น่าน
คุณนิตยา เจริญไทย,คุณไชยยันต์. เจริญไทย
51หมู่2 บ้านป่ามะกอก ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า
081-906462,089-4427049นครสวรรค์
คุณ ธานี กำคำ
216 หมู่ที่ 13 ต.รอบเวียง อ.เวียงชัย 57000
065-0021380เชียงราย
คุณ พนิดา จิตนากร
216 หมู่ที่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง 57000
089-7585566เชียงราย
คุณอ้อมดาว อินอุดม
308 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
081-3246088ชัยนาท
คุณปัณณวิชญ์
จ.อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา
081-5672765,081-0451059อุตรดิตถ์