ตัวแทนจำหน่าย 


เลือกจังหวัด
ชื่อตัวแทนจำหน่าย โทรศัพท์ จังหวัด
คุณกาญจน์ทิพ อูเอดะ
33/3 ม.4 ต.วังพัฒนา สาขา 00001 อ.บางซ้าย 13270
035 246781-3 0135555013671,081พระนครศรีอยุธยา
คุณพรรณี ตันศราวิพุธ
ที่อยู่ 9/1 หมู่ 11 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา 71130 (ลูกค้าแจ้งว่ายังไม่ต้องการลงตัวแทน แต่ถ้ามีลูกค้าท่านอื่นสนใจลงตำบลนี้สามารถลงได้เลย)
093-596-4595กาญจนบุรี
คุณรัชฎา อนันตกูล
เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่
081-642-9910ชลบุรี
คุณอนุรักษ์  สุนทรวิภาต
70 ม.1 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง 23000
090-998-9096ตราด
คุณจิณณพัตศ์ จิตรจำลอง
49 ม.7 ต.เบญจขร อ.คลองหาด 27260
064-193-4909สระแก้ว
คุณเอกลักษณ์ รักบุรี
134 ม.8 ต.บ่อหิน อ.สิเกา 92150
065-051-3538ตรัง
คุณ คุณะพจน์ สุวรรณกูล
56 ม.4 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ 23140
061-524-0570,081-401-2423ตราด
คุณเกษณี   แสงไวย์
57 หมู่7  บ้านนาหนองหวาย ต.สามผง   อ.ศรีสงคราม 
083-2466739 (เกด) 081-6161575​นครพนม
นุจรีย์ หาสุข
271หมู่2 ต.ตานี อ.ปราสาท32140
063 7982 656, 092 3691 456สุรินทร์
คุณวิวัฒน์  ถาพรพันธ์
ที่อยู่ 35/2 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง
092-593-7407นครศรีธรรมราช
คุณนิตษรา รักษา
77/4 ม.13 บ้านด่านนาขาม ต.ด่านนาขาม อ.เมือง 53000
065-946-9662อุตรดิตถ์
คุณเพชรรัตน์ สนธิ์สมบัติ
26 ม.7 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน
098-7674508เพชรบูรณ์
คุณหยก
128 หมู่11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย 57130
094-613-8222เชียงราย
คุณสุดารัตน์  สีหะวงษ์
27 หมู่ 5 ต.แสงภา อ.นาแห้ว 42170
091-0566261เลย
คุณภาคิน แย้มชม
39 หมู่ 9 ตำบล ผักขะ อำเภอ วัฒนานคร 27160
081-0362934สระแก้ว
คุณปภาภัทร โกวิทสกุลชัย
26 ม.1 บ้านทุ่งโป่ง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย 58130
088-258-9679แม่ฮ่องสอน
คุณมูฮำหมัดซุกรี สะเเลเเม
202 ม.1ต.สะเอะ อ.กรงปินัง 95000
089-595-1885ยะลา
คุณอนันต์ คงสี
9/3 ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง 20150
086-149-2569ชลบุรี
คุณชิณัฐฎา เกี้ยวสันเทียะ
สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 5 47 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง 30000
081-999-1140นครราชสีมา
คุณชญานิตย์.  ชลศรีสกุล
91. หมู่10.  ต  หนองขาม  อ หนองหญ้าไช 72240
064991-9779สุพรรณบุรี
คุณชัยณรงค์ อินทร์แก้ว
93/1 ม.3 ต.โมถ่าย อ.ไชยา 84110
081-597-6903สุราษฎร์ธานี
คุณนาฏยา จรา
256 ม.10 ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา 84270
082-272-6151, 081-806-9121สุราษฎร์ธานี
คุณยุทธนา ตาลาคุณ
125 ม.7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ 33110
085-104-9541ศรีสะเกษ
ร้านยอดศิริมงคล
121 ม.8บ้านแก ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
0922871162 0929358068บุรีรัมย์
คุณเบญจกัลยานี ศรีสุวรรณ
418 หมู่ 17 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
089-115-1211, 095-6630320ชัยภูมิ
คุณมันทนา ยาทองไชย
339 ม.14 คลองแอล 14 บ้านสุขเกษม ต.คันไร่ อ.สิรินธร 34350
061-693-5452อุบลราชธานี
คุณต้นทอง
6 หมู่16 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว 22180
0988291667จันทบุรี
คุณประจักษ์​ มี​แก้ว
151​ม.11​ ต.เพี้ย​ราม​ อ.เมือง​​ 32000
088-487-4151, 061-529-6596 สุรินทร์
อาแว ฮายีอาลี
1/1 ม.3 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง 94140
084-341-7653ปัตตานี
คุณชยพล พานุรักษ์
40 หมู่ 2 บ.โคกคำ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง (43100)
064-2652523/084-1449996หนองคาย
คุณจำเริญ สัมโย
.50หมู่4 บ้านหนองแคนน้อย..ต.เมืองจันทร์..อ.เมืองจันทร์ 33120
080-669-4095 ศรีสะเกษ
คุณพิพัฒนพล วงศ์ศักดิ์ดี
109 หมู่7 ต.นาทราย อ.เมือง 48000
061-0583969นครพนม
คุณศราวุฒิ จรรยากรณ์
93หมู่5 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ ​ 34190
086-265-2686อุบลราชธานี
คุณพีรกร อิ่มอุไร
58 ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ 94180
081-9592886ปัตตานี
คุณเพ็ญพิชชา , คุณสุรัตน์
ต. พุนกยูง อ.ตากฟ้า
085-9079779,086-0250897นครสวรรค์
คุณลัดดา นิ่มนวล
52/33 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 29180
081-4363806ชลบุรี
คุณจิตตินัฎฐ์ ฟองการ
ที่อยู่17 หมู่ที่ 5 ต.แม่ลอย อ.เทิง 57230
081-724-9351เชียงราย
คุณฉัตรสุดา จวนตะขบ,คุณบัญชาการ ครามจะโปะ
97/1 ม.1 บ้านตะขบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย
090-2850506(เฟิร์น), 093-02966นครราชสีมา
คุณสุรศักดิ์
12 ม.1 ต.น้ำปลีก อ.เมือง 37000
098-7462243อำนาจเจริญ
คุณวริษฐ์ เพ็ชรสิมาลัย
ที่อยู่ 46/3 ม.4 ต.คลองจินดา อ.สามพราน 73110
089-872-0636นครปฐม
คุณกรณิกา โกฏิกุล
144 ม.7 ต.นาเคียน อ.เมือง 80000
085-9644-162นครศรีธรรมราช
ร้านตั๊กการเกษตร (คุณสุนันทา)
129 หมู่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง 76130
065-597-3617เพชรบุรี
คุณสมพร สุกใส (ลุงลุ้น)
ที่อยู่ 163 ม.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน 93150
081-957-3958พัทลุง
คุณ มณฑา กำลังเกื้อ
ที่อยู่133 ม.5 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร 80170
065-653-9915นครศรีธรรมราช
ร้านก้าวฉัตรไทย (คุณวันฉัตร วงษ์วานิช)
106 หมู่ 8 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์
098-491-9989สุรินทร์
ร้านสัมฤทธิ์การเกษตร
355/6-7 ถนนนิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ 30120
090-272-1787นครราชสีมา
ร้านบะใหญ่การเกษตร
250 ม.1 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว 30370
086-8740221นครราชสีมา
คุณประไพ วัฒนสกุลภูษากร
ที่อยู่ 296 ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน 93150
081-963-7685พัทลุง
คุณ​มัลลิกา แก้วเมฆ
145 หมู่ 11 ตำบลขนอม อำเภอขนอม
064-7399041 นครศรีธรรมราช
คุณลำใย ท้าวเพชร
ที่อยู่ 69 ม.8 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน 47160
089-841-3575สกลนคร
คุณชุมพน นนท์ไกร
138-139 ม.10 (บ้านหนองผักบุ้ง) ถ.รัชตะวิถี ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ 27120
085-244-0335สระแก้ว
คุณกิตติโชติ พรหมโสภณ
ร้านเกษตรไทยแลนด์ 109 ม.8 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 42120
087-920-8555เลย
คุณทวีเดช  สุขเกษม
249 ม.8 บ้านดงป่าสัก ต.ทุ่งก่อ​ อ.เวียงเชียงรุ้ง 57210
096-9255158เชียงราย
คุณเลิศมงคล ภู่กลาง
388 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด
097-352-6228 , 095-256-2863ตรัง
คุณชาติชัย ดีบุรี
322หมู่1 ต.นาอาน อ.เมือง 42000
089-9434665​เลย
คุณนพดล ปราบปัญจา
52 หมู่ 2 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว 60230
087-231-6383นครสวรรค์
คุณวิรยุทธ สังข์อยุทธิ์
130 ม.3 ต.เกียร์ อ.สุคิริน 96190
062-069-4016นราธิวาส
คุณมาโนช จุลสุคนธ์
109 หมู่ที่ 5 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 45230
090-260-4114,083-355-1221ร้อยเอ็ด
กานต์สินี ศักดิ์แสน
195 หมู่ 7 บ้านสง่าพัฒนา ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว
061-061-0610นครราชสีมา
คุณนฤมล เพ็ญมูล
ต.จันจว้า ที่ลงปุ๋ย 67 ม.5 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
081-883-8829เชียงราย
คุณเจะแอเสาะ ลือบาสะนิ
ที่อยู่5/2 ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง 94160
082-438-0415ปัตตานี
คุณจักรพันธ์ สังข์อ่วม
ที่อยู่106 ม.15 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี 17140
095-861-8439ชัยนาท
คุณสมชาย ไชยงาม
​148​ ม​2 ​ต.บาง​เห​รี​ยง​ อ.ควนเนียง​ ​90220​​
​090-074-9958​สงขลา
คุณก๊อฟ สยามล
71 ม.9 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
061-494-2555ศรีสะเกษ
ศิริชัย จันทร์ใส
67 ม.2 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
089-840-9848หนองคาย
คุณมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
30 ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ 94180
084-549-6747ปัตตานี
คุณสมศักดิ์ สุพรรณโมกข์
193 ม.8 บ.โคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก
0801804879,0846817676ร้อยเอ็ด
คุณพายัพ ดอกลำใย
80-81 ม.5 บ้านยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง
084-6569272สุพรรณบุรี
คุณวรชิต รื่นนุสาน
59 ม.14 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
089-147-3016,080-956-0823นครปฐม
คุณวิฑูล พลนุ้ย
234 ม.11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 93180
094-1536459, 096-5958995 พัทลุง
คุณอุทุมพร  ทับชู
75/1  หมู่ 10  ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง 70170
098-3547990ราชบุรี
คุณ ฉัฐณัฐศุภ เหมะสิรินันท์
99/8 หมู่ 5 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย
0642655653สระบุรี
คุณทวี พันธุ์แก้ว
62 ม.7 ถ.คุ้งกร่าง ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน
065-3989451ฉะเชิงเทรา
คุณรพีพัฒน์ กตะศิลา
192 ม.4 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ 43110
098-029-6895 หนองคาย
คุณบุญเสริม สุทธิแก้ว
ร้าน ส.นครวิศวกรรม2007 78 ม.3 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง 80330
088-754-4622 , 089-1986076 นครศรีธรรมราช
คุณณัฐพล รุ่งเรือง
48 ม.4 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด 31180
085-704-2551 บุรีรัมย์
คุณนุกูล สมบุญพัฒนากุล
142/1 ม.3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม
066-047-4928 ฉะเชิงเทรา
พ.ญ. ชนาธิป พันธุ์พิทย์แพทย์
499 ม.2 บ้านโพธิ์สว่าง ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง รหัสตัวแทน 590302
081-8711669อุดรธานี
คุณเพิ่มพูน ภิรมย์
15 ม.8 ต.พราน อ.ขุนหาญ 33150
089-395-3188 , 088-479-7406 ศรีสะเกษ
คุณวีระพงศ์ กูลน้อม
166 ม.4 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ 96220
098-261-9580 นราธิวาส
คุณวีรยุทธ์ แดงขาว
144 ม.5 ต.หนองบัว อ.รัษฎา 92160
080-648-1990ตรัง
คุณศตายุ พิลัย
14 ม.5 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง 82000 ที่อยู่ลงปุ๋ย 218/8 ม.8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ภูเก็ต
083-935-9978พังงา
คุณพิสุทธิณีย์ เงินถาวร
24/3 ม.7 ต.อิปัน อ.พระแสง 84210
088-597-0872 , 084-189-0185 สุราษฎร์ธานี
คุณสมชาย มาเล็ก
99/5 ม.3 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก 81110
087-380-7172 , 088-443-4306 กระบี่
คุณศราวุฒิ นาราช
529 ม.4 บ้านโคกน้อย ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ 27250
095-421-2096 สระแก้ว
คุณบุญเพชร เพียกเพีย
345 ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง 40280
089-912-0163 ขอนแก่น
คุณอาลี โละมะ
158 บ้านสี่สิบ ม.5 ต.บาละ อ.กาบัง 95120
061-176-1055 ยะลา
คุณภูมิวิพัศ วสุกุลพรพัฒน์
220 ม.7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 48150
083-782-6561 , 096-595-9394 นครพนม
คุณยุพิน ชมเชย
59/5 ม.4 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ
061-516-8891 , 061-309-6380ลำปาง
คุณจอมสฤษดิ์ ชูเถื่อน
142 ม.1 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว 74120
084-664-4933 สมุทรสาคร
คุณชัยธัช ปั้นหยา
(เรือนปั้นหยา) 6/5 ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย 71260
092-259-1611 กาญจนบุรี
คุณมะยากี เปาะฮะ
46 ม.11 (กะลาพอ) ต.เตราะบอน อ.สายบุรี 94110
097-004-9459ปัตตานี
คุณอนุชาติ เยาดำ
134/2 ม.7 ต.ละมอ อ.นาโยง
088-753-4738 ตรัง
คุณณัฐชัย ปินปีดำ
40 บ.ห้วยหิน ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง 30330
081-8638041 , 094-2903310 นครราชสีมา
คุณบุปผา ยืนยาว
60 ม.12 บ.เขาแดง ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์
061-1495585 , 094-3932809 ศรีสะเกษ
คุณสิทธิ์ ซ่อนกลิ่น
28 ม.6 บ.อำปึล ต.ทมอ อ.ปราสาท 32140
089-7968307 , 096-7739604 สุรินทร์
คุณชัยนาท มาสูงเนิน
(บ้านคนดง กาแฟสด) 269 ม.6 ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ 36150
087-4572383 ชัยภูมิ
คุณปิยะภรณ์ วิจัยรัตนศิริ
บ้านผือเก่า 34 ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ 33110
083-962-6939 , 099-360-8808 ศรีสะเกษ
คุณพิชิตชัย ประเสริฐสังข์
119 ม.8 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง
095-542-1837 , 087-931-2219 มุกดาหาร
คุณพิทักษ์ อินยะรัตน์
21/6 ม.1 ต.สะท้อน อ.นาทวี 90160
081-540-2415 สงขลา
คุณอาภรณ์ เกลื่อนกลาด
ต.เทพราช (ที่ส่งของ 39 ม.8 ต.เปลี่ยน)
089-5230760นครศรีธรรมราช
คุณอุดมศักดิ์ ศรีบุตรโคตร
23/1 ม.5 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี 46220
065-0932639 , 082-1238739 กาฬสินธุ์
คุณธนพร สาครมณีรัตน์
66 ม.3 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก 70130
096-564-6929, 064-9919098ราชบุรี
คุณศิรภพ หลำจันทร์
242 ม.8 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ 67140
081-639-2229เพชรบูรณ์
สวนผลเจริญฟาร์ม อินทผลัม คุณสมเกียรติ
120 ม.6 บ้านเหล่าง้าว ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ
087-835-1119 ร้อยเอ็ด
คุณนิวัตร กาญจนเกตุ(แปะฮง)
61/2 ม.1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา 21110
086-151-9357 ระยอง
คุณบุญเลิศ กะรัมย์
42 ม.12 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย 31250
080-815-3138 บุรีรัมย์
คุณมัรวาน สแตปูเตะ
110/10 ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี 94110 (ที่อยู่ลงปุ๋ย 60 ถ.วิฑูรอุทิศ6 ต.สะเตง)
088-3933995ยะลา
คุณเครือวัลย์ หกพันนา
66 ม.11 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร 34350
064-518-6678 อุบลราชธานี
คุณนโดม ภักดีเรือง
122 ม.4 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ 80240
095-532-5354 นครศรีธรรมราช
คุณรจนา
ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ
081-916-9471, 093-604-5543 (K.ชุมพร
คุณรจนา
แถวใกล้วัดบ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง
081-916-9471 , 096-6045543 (K.ศรีสะเกษ
คุณอรุณ คงสวัสดิ์
46 ซ.7 ถ.ณ นคร ต.ลำภู (ต.บางนาค) อ.เมือง
089-598-0474 นราธิวาส
คุณโอภาส โหตระไวศยะ
285 ม.2 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ 33110 บจก. เอ็มเทค คูล เซอร์วิส 0105559142505
081-9550695 , 045-965204 ศรีสะเกษ
คุณสมพล สูงเนิน
49/1 ม.15 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี 32130
085-810-0815 นครราชสีมา
คุณหัทยา หลี่
97 ม.12 บ.หนองบง ต.เมืองคง อ.คง 30260
064-593-2531 นครราชสีมา
คุณรัชนี สิงหราชัย
102 ม.1 บ.วไลย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน 77110
081-958-4537 ประจวบคีรีขันธ์
คุณปราโมทย์ ไชยสิทธิ์
297 ม.3 บ.ชำเม็ง ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ 33110
062-1822398 ศรีสะเกษ
คุณมูฮัมมัดโตรอยี แวกือจิ
75 ม.1 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก 94170
098-679-5976 ปัตตานี
คุณภัทรวดี หรั่งโพธิ์
36/2 ม.4 (บ.หมู) ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม
064-104-6389 ปราจีนบุรี
คุณเฉลา วันแย้ม
13 ม.4 ต.วังวน อ.พรหมพิราม
094-824-2898 พิษณุโลก
คุณอนันตศักดิ์ โดยบาหมัด
60 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์
081-7667778ปัตตานี
คุณยุพาพร บุญมี
135 ม.1 บ.บัวโคก ต.บัวโคก อ.ท่าตูม 32120
089-954-4670 สุรินทร์
คุณนนทิยา พงษ์อุดมกูล สวนวังรางอินทผลัม
25 ม.13 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน 30170
089-426-9454 นครราชสีมา
คุณรอหานี หะยี
144/1 ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา 95130
098-710-5567 K.อิบรอเฮง , 084-ยะลา
คุณประภาภรณ์ แสงเสนา
13 ม.2 ต.ยางท้าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย 44140
061-8285996 มหาสารคาม
คุณวุฒิภัทร สุขศุข
82 ม.7 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว 36110
062-625-4838 , 092-027-9433 ชัยภูมิ
คุณณฐพร อากาศเมฆ
493/1 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ 76120
086-777-7236 เพชรบุรี
คุณเดือนเพ็ญ นวลทอง
ต.ทับช้าง อ.นาทวี 90160 ที่ลงปุ๋ย 139 ม.1 ต.คลองกวาง
087-804-6507 สงขลา
ร.ต.อ.สมวุฒิ มณีนิยม
107/3 ม.4 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง 95000
086-292-0578 , 097-154-1979 ยะลา
คุณอุปถัมภ์ นิลกรณ์
20 ม.6 ต.พิตเพียน อ.มหาราช 13150
089-7971630 พระนครศรีอยุธยา
คุณธนศักดิ์ เหมะธุลิน
47 ม.4 ถ.วาริช-พังโคน ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ 47150
084-147-9419 , 081-351-8025 K.สกลนคร
คุณจรยุทธ บุตรเวียงพันธ์
66 ม.2 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว 42170
081-768-1425 เลย
คุณธงชัย แสงอรุณ
289 ม.6 บ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง 44000
082-698-4498 มหาสารคาม
คุณโชค แย้มบาล
227/2 ม.10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง
085-861-5803สระบุรี
คุณอรรถนนท์ นุชจรีพร
106 ม.10 บ้านดอยโตน ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง 51130
087-098-7922 ลำพูน
คุณภูรินทร์ ภูคงน้ำ
498 ม.6 ต.แวง อ.โพนทอง
094-652-5456 ร้อยเอ็ด
คุณปรีชา ภาระพงษ์ (ค.โจ้)
101 ม.3 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี 46220
099-735-8264 กาฬสินธุ์
คุณวิชิต หวานเพ็ชร์
17 ม.2 บ้านคลองไข่มุข ต.คลองกวาง อ.นาทวี
093-583-7685 สงขลา
คุณเอกสิทธิ์ ขาวพรม
53/1 ม.6 ต.แค อ.จะนะ
063-261-6699 สงขลา
คุณจริยา มาคำ
28/2 ม.1 ต.คำเตย อ.เมือง
099-628-0253 นครพนม
ร้านพิมวราการเกษตร, คุณพิมพ์จันทร์ ชินวะโร
273 ม.5 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี 30250
099-1699178นครราชสีมา
ร้าน ส.เกษตรภัณฑ์
82 ม.6 ต.ในเมือง อ.พิมาย 30110
081-976-4133 นครราชสีมา
คุณสุพิน ชุมพา
120/2 ม.5 บ้านเสม็ด ต.ชุมแสง อ.สตึก 31150
094-491-6552 บุรีรัมย์
คุณธนานนท์ ชูชื่น
189 ม.1 ต.สระพระ อ.พระทองคำ
082-497-8782 นครราชสีมา
คุณเฉลิม ขวัญบุรี
112 ม.4 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย
086-153-4424 , 088-559-5155 k.ระยอง
คุณนรชัย แก้วประจุ
88/8 ม.10 ต.เปลี่ยน อ.สิชล 80120
080-381-2027 นครศรีธรรมราช
ร้านครามสกล K.ภณ งามวิทยานนท์
212 ม.2 ต.ห้วยยาง อ.เมือง 47000
081-768-8811 , 065-856-7687 K.สกลนคร
คุณกษิดิศ ยนพิมาย
148/4 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง 30130
092-449-8744 , 044-279831 นครราชสีมา
คุณเสกสรร เมฆขุนทด
145 ม.1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 67170
091-069-3665เพชรบูรณ์
คุณศิริพงศ์ รัตนกิจโกศล
105/7 ม.7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 83110
095-529-2191 ภูเก็ต
คุณมนตรี กล่ำอยู่สุข
15/13 ม.13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
094-674-2656ปทุมธานี
คุณพรรนิภา แสนกล้า
48 ม.1 บ.ห้วยสำราญ อ.กระสัง 31160
080-631-4775 , 080-172-9492 บุรีรัมย์
คุณพีรวัฒน์ สมจันทร์
118 ม.19 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ 34310
061-629-5896 อุบลราชธานี
คุณเหมียว
11 ม.10 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย
084-6567626,061-0605366มหาสารคาม
คุณดุสิต คลังทอง
61 ม.1 บ้านโพนเมืองน้อย ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน 37240
080-5161961 อำนาจเจริญ
คุณยุทธนา ใจเที่ยง
88 ม.5 ต.หนองรี (ที่ส่งปุ๋ย 311/25 ม.10 ซ.เขาตาพิน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง)
0849472019ชลบุรี
ด.ต.บุญโชติ สยามพันธ์
134 ม.15 ต.ควนมะพร้าว (ลงปุ๋ย253 ม.11 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน)
087-475-6248 พัทลุง
คุณประดิษฐ์ บุญเหมาะ
169 ม.6 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ 32110
088-369-0165 สุรินทร์
ร้านสถานีเกษตร K.กมลชัย คนไว
37 ม.7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล 49120
095-654-5047 มุกดาหาร
อาลินดา การ์เด้น K.คุณกานต์สินี ศักดิ์แสน
195 ม.7 บ้านสง่าพัฒนา ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว 30140
0610610610 นครราชสีมา
คุณบรรเจิดศักดิ์ บริบูรณ์
ต.กลาย อ.ท่าศาลา (ที่ส่งปุ๋ย 52 ม.3 ต.เปลี่ยน อ.สิชล)
092-4346444 นครศรีธรรมราช
คุณณัฐฑริการ์ ขนันไทย
318 ม.3 ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์
086-883-5566 กาญจนบุรี
คุณมูฮำหมัดอีซอ มะสาเร
213 ม.9 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา
083-067-3219 ยะลา
คุณมะลิวรรณ บุตรอุดม
372 ม.2 ต.ไพร (ลงเขตต.โพธิ์วงศ์) อ.ขุนหาญ 33150
093-356-4296 ศรีสะเกษ
คุณอกนิษฐ์ ศรีรุ่งเรือง
9/3 ม.1 ต.บางเดือน อ.พุนพิน 84130
061-236-1474 สุราษฎร์ธานี
คุณกฤษฎากร คำศรี
5 ม.10 บ.หนองชนะ ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ 33110
086-8695720, 0962527621 ศรีสะเกษ
คุณธวัชชัย พุ่มโต
199 ม.16 ต.บ้านโคก อ.เมือง
089-171-2452 , 091-839-5925 เพชรบูรณ์
คุณสมชาย อินเป็ง
132 ม.7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ 56130
098-7479469 พะเยา
คุณวันเฉลิม สายสมร
45/3 ม.9 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว 12140
081-6844681 ปทุมธานี
คุณวีนา ผึ่งผาย
39/1 ม.8 ต.นายายอาม อ.นายายอาม
063-365-2653 , 094-523-2564 จันทบุรี
คุณวรรณี แสนสา
170 ม.8 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก 32140
083-380-8473 , 063-231-2036 สุรินทร์
คุณอุทัย บุญประภาร
บ้านนามน 11 ม.11 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน
081-823-0697 อุบลราชธานี
คุณสายชล เชิงหลำ
22/1 ม.6 บ้านประดาทอง ต.บางลาย อ.บึงนาราง 66130
099-563-6614 พิจิตร
คุณรัชชานนท์ กั่วพานิช
691 ม.7 ซอยคลองขุด 13(ข้างๆบิ๊กซีสตูล) ต.คลองขุด อ.เมือง 91000
094-591-7952 , 084-652-4519สตูล
คุณวิสิฏธิยาณี เท่ากลาง
4 ม.9 บ้านขาม ต.โตนด อ.โนนสูง 30160
087-101-9948 นครราชสีมา
คุณไพโรจน์ แก้วกันหา
111 ม.10 บ้านพรเจริญ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ 38180 (ข้างร้านตกปลา)
097-302-2319 บึงกาฬ
คุณนพดล นามวงศ์
63 ม.7 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน 48120
087-7740376 นครพนม
คุณอโนชา เอียดเฉลิม
65 ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมือง 93000
085-369-8792 , 081-097-4457 พัทลุง
คุณฟาเดลล์ ปาเนอะ
208/4 ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ 96150
089-7391159 นราธิวาส
คุณดวงมณี หลีพันธุ์
329/1 ม.3 ต.สนามคลี อ.เมือง 72230
080-3565199 สุพรรณบุรี
คุณสันติ ฤาไชย
341 ม.3 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด
065-6259078 กาฬสินธุ์
คุณมานพ มณีรัตน์
12 ม.1 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ 21210
094-9495144 กระบี่
คุณจงจิตต์ อินมิทิน
20/4 ม.9 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 74120
087-8090037สมุทรสาคร
คุณสุพิช โดรลา
097 ม.1 บ.ละลาย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ 33110
089-2524196 ศรีสะเกษ
คุณศานติ โพธิ์นอก
34 ม.4 บ้านหนองกุงแก้ว ต.บ้านหนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง
065-3916187 หนองบัวลำภู
คุณสุพิน รณรัตย์
129/1 บ้านหนองปอ ม.15 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง
090-997-8263 พิษณุโลก
คุณก้องหล้า ขวัญสนิท
110/1 ม.20 ต.ตรัง อ.มายอ
080-952-8582 ปัตตานี
คุณสมพร บุญทน
106 ม.1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา
092-621-6379 ระยอง
คุณพ่อหลุ่ย จอมคำสิงห์
70/1 ม.11 (บ้านหนองแวง) ต.หนองแก้ว อ.เมือง
063-642-2994 , 093-507-0507 ร้อยเอ็ด
คุณมานะ อักษร
299 ม.10 ต.ไร่น้อย อ.เมือง
081-977-0239 อุบลราชธานี
ว่าที่ ร.ต. หญิงระพีพรรณ แก้วอามาตย์
180 ม.7 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง
083-151-5651 ร้อยเอ็ด
คุณธรรมรัชต์ พฤกษชาติ
7/8 ม.18 ซ.แม่ทองดี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
082-753-3776 อุบลราชธานี
คุณสุรัตน์ หงษ์คู
464 ม.2 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต
086-973-9787 ฉะเชิงเทรา
คุณสมบูรณ์ เจริญศิริสุทธิกุล
132 ม.9 ต.เขื่องคำ อ.เมือง
089-949-8714 ยโสธร
คุณประพัฒธ์ แตงขาว
มบ.มโนรมณ์2 19/2 ซ.เลียบคลองสอง27 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
083-9282858 กรุงเทพมหานคร
คุณสุพรม บำรุงสวัสดิ์
6/7 ม.1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ
089-211-7653 ลำปาง
คุณสัมพันธ์ ภูมาตนา
บ้านนาเชือกใต้ 33 ม.1 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด
080-784-4219 , 087-680-2733 กาฬสินธุ์
คุณณัฐธวุฒิ เดชะ
55/9 ซอย 15 หินดาด ม.1 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม
084-3519414จันทบุรี
คุณอุดมลักษณ์ กล้วยทอง
10/1 ม.4 บ้านโดนตุม ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม
063-228-2364 สุรินทร์
คุณนฤนาท อิทธิโยธากูล
30/1 ม.2 ต.ชีวาน อ.พิมาย
089-121-3369 นครราชสีมา
คุณเทียนชัย หงษ์ทอง
155/3 ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
083-3142422 ประจวบคีรีขันธ์
ร.ต.อ.จักริน สุขมล (สวนลุงบ่าว)
156 ม.10 ต.หัวไทร อ.หัวไทร
091-007-6579 นครศรีธรรมราช
คุณอิทธิเชษฐ์ อิทธิพลชัยบวร
144 ม.8 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม
093-978-9655 นครปฐม
คุณอมร ผาวิรรัตน์
27 ม.8 บ้านหนองหัวคน ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน
086-070-7540 ร้อยเอ็ด
คุณกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
13/1 ม.7 ตลาดเช้าร้องวัวแดง ต.ร้องวัวแดง
082-698-1784 เชียงใหม่
คุณอาริฟ
ต.สะเตง อ.เมือง
ยะลา
คุณวิชาญ ศรีรัตน์
288 ม.12 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ
081-541-3759 สงขลา
คุณประดิษฐ์ ดอนมิ่งคุณ
529 ม.11 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด
099-879-9792 กาฬสินธุ์
คุณสวัสดิ์ วิหาญ
86 ม.3 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย
081-826-9610 นครราชสีมา
คุณอาริฟ ยาฝาด
19/2 ม.5 ต.ลำใหม่ อ.เมือง
081-7488257ยะลา
คุณนันณัชพงศ์ จันทรคล K.หมู
50/5 ม.8 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก
083-426-0149 พิจิตร
คุณอิศรา อาบาดี
24 ม.3 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง
093-708-1600 ปัตตานี
คุณปวศยา ดานนธิสรณ์
190 ม.10 บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
097-353-7535 อุบลราชธานี
คุณสมชาย ศรีอุดม
101 ม.11 บ้านวังแคน ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย
062-542-1885 , 081-802-2352 มหาสารคาม
คุณขวัญชัย เรืองรัมย์
184 ม.3 บ้านหัวตะแบก ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย
081-549-6679 บุรีรัมย์
คุณชวดล อุตโรกุล
167 ม.1 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน
081-4941618 เชียงราย
คุณใต้รุ่ง ห้อยมาลัย
139 ม.13 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น
087-1455062 ฉะเชิงเทรา
สงขลาพันธุ์ไม้
บ้านนาผา ต.กองควาย อ.เมือง
093-3099889,095-6981885น่าน
คุณโอด สีตอง
416 ม.2 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
097-964-7629 , 081-3727462 K.ไเพชรบูรณ์
คุณสุริยา คนคล่อง
19 ม.8 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่
095-4049382 , 080-1008399 จันทบุรี
คุณภิพบ แกล้วกล้า (ร้านแกล้วกล้า ช็อป)
257 ม.4 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด
083-698-9935 ตรัง
คุณปองพล พรมมิน
219 ม.6 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง
099-2706629 เชียงราย
คุณไธพัตย์ สุวพรกุลรัตน์
95/99 ม.1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด
063-965-1962 นนทบุรี
คุณฐนาทิจจ์ กองคำ
ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน (ที่อยู่สำรอง 325 ม.2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180)
098-589-4173 จันทบุรี
คุณสนั่น ขุนทอง
277 ม.2 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน
091-005-6658พัทลุง
คุณพัชมณ ศรีสุทธิ
67/1 ม.5 ต.บ้านแลง อ.เมือง
099-6199245 ระยอง
คุณพิเชษฐ์ เพิกอาภรณ์
95/1 ม.1 ต.สามชุก อ.สามชุก
096-003-0495สุพรรณบุรี
คุณประสิทธิ์ เพ็งพล
65 ม.1 บ.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา
080-1638259, 092-7432897 K.รุ่นครราชสีมา
คุณปัญจรัตน์ กิตติเรืองระยับ
132 ม.1 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ
093-579-4482 กระบี่
คุณเด่นศักดิ์ อิงอาจ
34 ม.5 บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์
098-5851-343 ร้อยเอ็ด
คุณอัมพร บุญเสงี่ยม
61 ม.5 บ้านโนนแฝก ต.บัวงาม อ.เดชอุดม
064-3272269 , 083-1396741 K.หนอุบลราชธานี
คุณหนึ่งฤทัย เจือจาน
193 ม.1 บ.ห้วยป่าน ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ
092-5712002 เลย
คุณทินกร อมาตรเสนา
70/8 ม.18 ต.นิคม อ.สตึก
084-1111610 , 087-0664063 บุรีรัมย์
คุณกูสารี(บังกู) ยาแบโด
139 ม.7 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง
061-7821234 สตูล
คุณกมล แก้วมาเมือง
1 ม.1 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง
087-0559659สุราษฎร์ธานี
คุณอาทิตย์ พันมาต
78 ม.1 บ.ไส้ไก่ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี
087-4451845 , 081-0547176 ขอนแก่น
คุณวีระพล ศรีมันตะ
34 ม.1 บ้านนาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม
081-5633911 ยโสธร
คุณภักดี จำนงค์
2/2 ม.7 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว
080-7019856พัทลุง
คุณวิเชียร สงผอม
51 ม.11 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
089-463-7255 พัทลุง
คุณเกรียงไกร ชัยวงค์
16/41 ถ.ทุ่งเบญจา ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่
093-1466026 จันทบุรี
คุณอณัญญา อินธิสาร
50 ม.8 บ้านหว่านไฟ ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ
095-1698312 ร้อยเอ็ด
คุณกชพร แสงสายทอง
18 ม.5 ต.บ้านไร อ.เทพสถิต
098-9294515 ชัยภูมิ
คุณนิพนธ์ ปะดุกา
ต.ท่าแพ ที่อยู่สำรอง 185 ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน
083-188-6197 สตูล
คุณสายทอง พรมอารักษ์
95 ม.13 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง
064-9462919 , 087-8556367 นครพนม
คุณทรงพล ลิ่มประดิษฐ์
129/1 ม.5 ต.พะตง อ.หาดใหญ่
081-6916555 สงขลา
คุณพรชนก อ่อนสุระทุม
191 ม.3 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน
093-549-8383 สกลนคร
คุณพิเชษฐ วิทยานุกรณ์
200 ม.10 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง
090-772-8805 ระยอง
คุณสมบัติ สุระถา
37/3 ม.8 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
089-230-1611 ฉะเชิงเทรา
คุณเขมทัต พุ่มพวง
ม.5 ต.ชากโดน อ.แกลง
065-062-4486 ระยอง
คุณดำริ เส้นตรัง
78 ม.8 ต.สินปุน อ.พระแสง
081-894-5471 สุราษฎร์ธานี
คุณประดับ วงศ์สุนทร
316 ม.2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
086-953-3722 , 081-738-3082 พ.นครศรีธรรมราช
คุณวิศาล โสภาพงศ์
48/1 ม.8 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง
091-048-9797 สตูล
คุณอานัตต์ ธรรมคุณ
ต.บุสูง อ.วังหิน สำรอง 2 ม.6 ต.โพนข่า อ.เมือง
065-792-2878 , 081-999-8869 ศรีสะเกษ
คุณสมคิด สิงสง
1/1 ม.5 ซับแดงแหล่งตำนาน ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย
099-952-9181 ขอนแก่น
คุณเกษรินทร์ บูรณ์เจริญ
155 ม.2 ติดโรงน้ำแข็งลักกี้กลาส ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์
081-9270759 สุรินทร์
คุณสมนึก โหระ
10 ม.14 ต.ประโคนชัย
061-0869785 , 080-9594914 บุรีรัมย์
คุณประสิทธิ์ พรพา
212 ม.1 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง
098-6477970 นครราชสีมา
คุณศศิธร (นิ ผลไม้สด)
325 บ.นาสิงห์ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิใล
098-3929890 บึงกาฬ
คุณอารีรัตน์ พวงทอง
109/2 ต.เต่างอย อ.เต่างอย
082-5427989 สกลนคร
คุณสุเทพ มั่นคง
52/2 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต
087-3981729ยะลา
คุณณรงค์ศิลป์ ติราวรัมย์ (K.ณัฐ)
บ้านโคกเวง(ตรงข้ามไรอันส์รีสอร์ท) 21 ม.17 ต.ตาเบา อ.ปราสาท 32140
098-549-9226 สุรินทร์
คุณภณ จันทะศิริ
175 ม.13 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน
086-791-2378 เพชรบุรี
คุณสมน้อย ดีสม
138/2 ม.7 ต.วังยาง อ.คลองขลุง
099-3789509 , 0999-8140847 กำแพงเพชร
คุณวิวัฒน์ ชูแสง
380 ม.1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย
065-667-9295เลย
คุณภูพิสิฐ ภูดอกไม้
198 ม.7 บ.ท่าลำดวน ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์
093-5625192 กาฬสินธุ์
คุณมานพ รักมาก (คุณเมธาวี N.อัลตร้า)
7 ม.9 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ
093-325-4622 อำนาจเจริญ
คุณสมเกียรติ จรรยา
ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร
084-2468599 สุราษฎร์ธานี
คุณถาวร กลางณรงค์
137 ม.8 ต.ถ้ำสิงขร .คีรีรัฐนิคม
086-2768941 สุราษฎร์ธานี
คุณนัฐธชัย บวรสถิตย์
103 ม.1 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง
085-4375814 ตราด
คุณสิรินทร์นิชา ไชยวงค์
40 ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้
062-9246594 พะเยา
คุณธนานันต์ (ต่าง) กอบพุดซา
62 ม.13 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง
โทร 065-6153594 , 092-3827319 นครราชสีมา
คุณอุบลรัตน์ ลาลี
242 ม.11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ
088-0766289ศรีสะเกษ
คุณสมมิตร วรรณนิยม
99/1 ม.7 ต.วังใหม่ อ.เมือง
096-6548799ชุมพร
คุณสุบรรณ์ แสงสีดา
865 ม.12 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
095-2755300สกลนคร
คุณมุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ
22 ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง
086-296-2543 , 087-708-0553 นราธิวาส
คุณประเวท ไชยมงคุณ
103 ม.4 บ.โพน ต.โพน อ.คำม่วง
080-761-5250 กาฬสินธุ์
คุณปิยพันธ์ ทรรศนวงศ์คำ
ปั๊มB100 (วิสาหกิจชุมชน B100ตามรอยพ่อ) 116 ม.7 ต.ถังแอน อ.ปราสาท
โทร 090-260-9807 สุรินทร์
คุณพงศกร ชลกิจ
55/60 ถ.มาบใหญ่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง
086-311-7102 ระยอง
คุณนนทพัทธ์ คำโคตร
55/3 บ้านกุดไห อ.กุดบาก
093-052-9383 สกลนคร
คุณยุทธนา อินทมาตย์
89/1 ม.4 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก
093-267-4067 ชุมพร
คุณวารีรินทร์ สุขวัฒนาภิรมย์
ม.8 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร
093-5756328สุราษฎร์ธานี
ร้านมีดีการเกษตร
ต.หัวไทร อ.บางคล้า
089-8825801ฉะเชิงเทรา
คุณคำหล้า ปัจฉิมเพ็ชร​
17/2 ม.2 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม 81120
081-6078254กระบี่
คุณอิบรอฮีม​ สแลแม​
38​ หมู่​ 3 ต.บาเระเหนือ​ อ.บาเจาะ​ 96170​
087-2938645​นราธิวาส
คุณวิกรม มุกดานนท์
69/29 ถ.ฤทธิ์ปรรศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า
066-0266655ฉะเชิงเทรา
คุณมโนรถ อรรจนพจนีย์ (ร้านpower eggs)
47/2 ม.3 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง
081-9231692กาญจนบุรี
พ.ต.ท.พิพัชร์ พ่วงแพ
ชบ.4017 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง (สาขา 2)
061-1539565ชลบุรี
คุณอภิสิทธิ์ วิทยาคม (ร้านเพื่อ - สนุก)
ต.โป่ง อ.บางละมุง
082-3152424ชลบุรี
คุณสำพาท​ อินทสิงห์
85/4​ ม.6 ​ต.ห้วยใหญ่​ อ.บางละมุง​
096-9495983ชลบุรี
คุณประวัติ ซากีรี
ถ.เลียบวารี ซ.เลียบวารี18 (โรงเรียนธนามาศอนุบาล) 107/4 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงหนองจอก(2) เขตหนองจอก(2)
0897668073 , 089-4416124กรุงเทพมหานคร
คุณแพรวพรรณ ฐิตญาณ
26 ม.5 บ้านสองห้อง ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ
0816428455กาฬสินธุ์
คุณนรินทร์ จันทร์อุดม(เล็ก)
3 ม.1 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง
093-5807678นครศรีธรรมราช
คุณสอาด จันทราภิรมย์
1 หมู่ 2 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง
064-4316791 อ่างทอง
คุณคณพศ (อู่ยูการช่าง)
122/3 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
081-6758434อุตรดิตถ์
ร.ต.อ.วรดร ใสสุชล
120/4 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ
086-2831705 , 087-2809325 (นิสชุมพร
คุณศิริชัย รดาธนัชพร
ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง รหัสตัวแทน 630122
093-9797623เชียงราย
คุณปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์
(ร้านรุ่งเรืองการเกษตร) 338 ม. 2 ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ.เมือง
087-5325555นครราชสีมา
คุณปิยะวัฒน์ สิทธิฤทธิ์
148 ม.3 ต.ควนกลาง อ.พิปูน
087-8161173นครศรีธรรมราช
คุณเลอศักดิ์ เพชรศรี
9/1 ม.6 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก
090-3269919สุราษฎร์ธานี
คุณกิตติพงษ์ โชติรื่น
32 หมู่14 บ.โนนสว่าง ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์
091-1922994กาฬสินธุ์
คุณปทิตตา แววประดิษฐ
ร้าน ๙ พฤกษา ตรงข้ามบุญถาวร บางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ
085-0828384 หรือ 083-4867400ชลบุรี
คุณภาณพ แจ้งพลอย
8 หมู่ 1 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง
097-2504532จันทบุรี
ร้านโภคเจริญ อาหารสัตว์
145 หมู่1 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน รหัสตัวแทน 630122
093-3175456เชียงราย
คุณถวัลย์ จันทโชติ
87 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง
081-2780730นครนายก
คุณสมโชค สุวรรณเทียบ
45/2 ม.6 ต.ไทรโสภา อ.พระแสง
093-674-1368สุราษฎร์ธานี
คุณอนุวัฒน์ พรหมรักษ์
13 หมู่.5 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม
094-8957289ชุมพร
คุณชูชีพ แตงอ่ำ
64 ม.4 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ 65160
085-0322299พิษณุโลก
คุณธนารัตน์ สอดเสน
142 หมู่ 8 บ้านโคกสะอาด ต.สะแกโพรง อ.เมือง 31000
096-9306383บุรีรัมย์
คุณพัทฮียะห์ เจะเฮ็ง
347/2 ม.11 ต.โคกเคียน อ.เมือง
093-7756777, 092-5653377นราธิวาส
คุณหมี (Daddy Bear Farm)
199 หมู่ที่9 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
086-354-5937นครปฐม
คุณอำนาจ สถิตย์วัฒนาสันต์
53 ม.2 นาซ็อก-วัดเวฬ ซ.4 ต.ซึ้ง อ.ขลุง
061-5569199จันทบุรี
คุณทรงกลด ใจสุวรรณ์
52 ซอยเทียนทะเล20 แยก6/2 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150
085-1184719กรุงเทพมหานคร
คุณสุดตา ดวงหม่อง
บ.โนนยานาง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร
095-6109890 อุบลราชธานี
คุณนุจรี สัตย์ส่วย
197 ม.3 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง
065-5010714 , 094-6181161 K.สัพิจิตร
คุณวินัย แสงรัตน์
5 หมู่ 8 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด
092- 6837248สระแก้ว
คุณเนาวรัตน์ ใจซื่อ
286 หมู่ 1 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
081-8699449 หรือ 061-8436677สุพรรณบุรี
คุณไพลิน วีนาพร
บ.วสันต์โปรดักส์ จำกัด 55ม.4 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง
081-9849436สระบุรี
คุณพงศ์พันธุ์ สารศรี
57 หมู่ 1 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง
085-6526675เชียงใหม่
คุณเซ็นต์ กิตติยังกุล
43 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
090-3194949 หรือ 084-0426866เชียงราย
คุณบุญเสริม ศรีขวัญใจ
42 หมู่ 9 ต.ห้วยยาง อ.แกลง​
093-2485695ระยอง
คุณชาญณรงค์ ไชยรัตน์
179 ม.3 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน
084-5394315นครศรีธรรมราช
คุณโสภณ วีระกุล
21 หมู่ 2 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย
081-7601628นครราชสีมา
คุณนวลฉวี (พระครูวิจิตรวินัยคุณ)
81 ม.8 บ้านสิม ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย (วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม)
081-7906989ศรีสะเกษ
คุณอนันต์ หารสูงเนิน
299 ม.1 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก 64110
061-4953941สุโขทัย
คุณทรงเกียรติ ศรีไชยวาน
305 ม.1 บ้านบุ่งแก้ว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด 41240
095-8679828อุดรธานี
นายบุญเลิศ เกียบแก้ว
122 หมู่ 3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ 80240
086-4832525นครศรีธรรมราช
บจ.เดชเจริญวัสดุแอนด์เซอร์วิส จำกัด (คุณอาม)
413 ม.3 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม
096-7951536อุบลราชธานี
คุณทวีศักดิ์ อุดมทรัพย์
ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว
092-5218487จันทบุรี
คุณอัมพร ข้อจักร
81/2บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์
089-4188406อุดรธานี
คุณวิภาดา - คุณทวีศักดิ์
105/1 ม.15 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว
092-5218487 จันทบุรี
คุณสิริมา ประกอบไวทยกิจ
124/1 ม.9 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง
063-625-2495 , 063-625-1656 ปราจีนบุรี
คุณกชพรรณ รุ่งนาคินทร์
56 ม.5 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
096-4161641สระบุรี
คุณสุวัฒน์ เกิดสมบัติ
34/2 ม.4 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา
081-9566221สุราษฎร์ธานี
คุณวิโรจน์ วิภาสมงคล
199/2 ม.6 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา
089-4070859ระยอง
คุณจินดารัตน์ เหล่าสุวรรณ์
7 ม.5 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง
094-259-8215 , 088-058-3842 ขอนแก่น
คุณกชพร แก้ววรรต์ตา
115/1 ม.7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ
084-041-4590 ลำปาง
ร้านบ้านเกษตร
3/79 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง
085-121-4636ยะลา
คุณธีระยุทธ แสนไหม
196 ม.13 บ.นิยมไทย ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว
064-310-1459 เลย
คุณทองใจ ประสมพันธ์
น้ำดื่มรุ่งทิพย์ 221 ม.7 บ.คำสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม
081-999-8042 อุบลราชธานี
คุณเสน่ห์ แสนธรรมา
103/4 บ้านธาติ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ
080-6730078ขอนแก่น
คุณปริมอาภาแก้ว ธุมาศิลป์ (เจ๊จุ๊บ)
24/14 ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง
083-598-1750 , 088-043-6562 ตราด
คุณณัฐวุฒิ ดวงกุล (K.มอญ)
21 ม.4 บ.พระแก้ว ต.พระแก้ว อ.สังขะ
087-034-5248 สุรินทร์
คุณธาม นาคพงษ์
59/124 ม.2 ต.ดงพระราม อ.เมือง
098-2787688ปราจีนบุรี
คุณเดชธนา วิจิตต์
274 ม.13 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น
092-341-1264 สระแก้ว
คุณณัฐภณ วังแพน
149 ม.6 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง
094-289-4288 , 082-594-9448 ขอนแก่น
คุณสัมฤทธิ์ ผันเงิน
เลขที่ 1 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่
087-146-8927นนทบุรี
ร้านณพพานิชย์ คุณอรณพ สุวรรณโณ
20 ม.2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ
082-553-9566 สงขลา
คุณโสภณ ทิพย์อักษร
336/2 ม.4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์
089-652-1491 นครศรีธรรมราช
คุณบุญชรัศมิ์ สุวรรณพรรค
133 ม.8 ต.ควนโดน อ.ควนโดน
081-093-4569 สตูล
หจก.ภคพร อินเตอร์เทรด คุณภาวิณี มงคลศิลาพันธุ์
ซ.บ้านหัวป่าน้อย 3 ม.4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง
098-274-1870 , 098-8244515 K.ทสุพรรณบุรี
คุณณัฐรัชต์ ลิขิตสกุลศักดิ์
5/1 ม.10 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน
065-5754541 จันทบุรี
ร้านตั้งร่ำรวย คุณบุญมา ผิวหอม (เสี่ยตู่)
285 ม.15 บ้านนาไร่ใหญ่ ถ.ชยางกูร ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม
081-393-0921 , 095-609-3588 อำนาจเจริญ
คุณทินกร จำเริญ
31 ม.1 ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค
095-757-1087 กาญจนบุรี
คุณไตรสิทธิ์ เรือนวงศ์
108 ม.9 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก
084-178-2840 เพชรบูรณ์
คุณวุฒิชัย วรรณกิจ
98 ม.14 บ้านป่าบงเหนือ ซ.6 ต.ผางาม อ.เวียงชัย
093-580-7879 เชียงราย
คุณวรรณณา ไพรเมฆ
100/10 ม.12 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
086-617-5608 ประจวบคีรีขันธ์
คุณสราวุฒิ จันรจนา K.แจ๊ค
54 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ
085-4717407 ชุมพร
คุณบุญราศี ศุภเกียรติสุนทร
100 ม.6 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง
089-730-5999 นครศรีธรรมราช
คุณปพน ตันทเสนีย์
96 ม.8 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ
082-332-3939 อุดรธานี
คุณประสิทธิ์ วงสุวรรณ์
2/1 ม.19 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีน
098-9937601ปราจีนบุรี
คุณนฤมล ปินปัก
412 ม.1 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่
โทร 082-297-9691 , 086-441-3เพชรบูรณ์
คุณตรัยรัตน์ ศรีสังข์
19/2 ม.2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย
083-6402150 สุราษฎร์ธานี
คุณกวินทัต นาสมใจ
63/15 (บ้านอิ่มบุญ) ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมือง
090-291-6595 จันทบุรี
คุณพาณี สบเหมาะ
16/1 ม.8 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา
089-511-2650 นครศรีธรรมราช
คุณนก (คุณธานินทร์ สาขา2)
99 ม.4 ต.บางป่า อ.เมือง
088-759-0598 ราชบุรี
ร้านทีเทค K.พิสิทธิ์ สุพรรณศรี
140 ถ.นุตจรัส ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย
081-768-5502 มหาสารคาม
สวนสุรัตน์ K.ไตรรัตน์ แสนสงวน
110/2 ม.9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่
081-000-8383 จันทบุรี
คุณโด่ง
208 ม.6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ
084-173-6516 พะเยา
คุณพ่อชิต
99 ม.3 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้
087-186-2911 พะเยา
คุณรำเภา หาญนอก
43 ม.11 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี
089-947-5872 นครราชสีมา
คุณสิริธร สมพงศ์นวกิจ
7 ม.8 บ.ดงวัฒนา ต.นาคำ อ.บ้านดุง
084-040-3639 อุดรธานี
คุณโยธิน ยุวบุตร
32 ม.9 บ.เจริญศิลป์ ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม
091-016-2433 , 084-030-3500 (พสกลนคร
คุณกิตติวัฒน์ อินทรวิชัย
29 ม.2 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย
089-568-0537 เลย
คุณลัดดาวัลย์ รินทะรักษ์
ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์
080-006-5879 ศรีสะเกษ
คุณบัณฑ์ หนูทับ
73/3 ถ.เหมืองทวด ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร
081-310-4223 สุราษฎร์ธานี
คุณณัฐวัฒน์ ทองน้ำแก้ว
ไร่ต้นน้ำ@ชะอวด 128 ม.5 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด
093-730-8241 นครศรีธรรมราช
ร้าน ช.เกษตรพันธน์
ตลาดเขาปีบ ต.ทุ่งตะไคร่ อ.ทุ่งตะโก
087-328-7499 ชุมพร
คุณณัฐวุฒิ สีห์โรหิจจ์
167 ม.10 หน้าวัดอ่างทอง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต
โทร 083-091-4994 , 086-083-165ฉะเชิงเทรา
คุณฉวี ด้วงคำจันทร์
257 ม.1 บ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ
089-8408344 , 081-9751580บึงกาฬ
คุณณัฐวุฒิ สีห์โรหิจจ์
หอพักบ้านสีส้ม 123/2 ม.8 ทางหลวงชนบท 3015 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
083-0914994 , 096-7846129 k.น้ฉะเชิงเทรา
คุณสิทธิพันธ์ อ่อนมณีวรรณ
558 ม.10 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น
081-7619910 สระแก้ว
คุณประเวช นุราช
74/2 ม.13 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ
088-7524598 สุราษฎร์ธานี
คุณณัฐกร ไม้สูงดี
116 บ้านอาวอยเหนือ ม.20 ต.โสน อ.ขุขันธ์
089-7225929 ศรีสะเกษ
คุณ วิระ นิกพงศ์ หรือ พจรีย์ นิกพงศ์
185 ม.3 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
081-968-8088 หรือ 084-442-2456นครศรีธรรมราช
คุณสุริยา วันใจ
14/1 ม.4 ต.นาครัว อ.แม่ทะ
086-185-9447 ลำปาง
คุณสมบุญ ศรีประเสริฐ
วัดโนนฝาวพุทธาราม ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี
080-950-7748 (คนดูแล) , 098-79ปราจีนบุรี
คุณนงนุช ไชยมนตรี
15 หมู่ 7 ต.บ้านแหร อ.ธารโต
084-3136020ยะลา
ดร.สันติพงษ์ พรหมชาติ
ร้าน SPวัสดุ 2 ตรงข้ามโรงเรียนประชาเอื้ออารี ต.ละแม อ.ละแม
081-892-6500 , 096-371-6885 ชุมพร
คุณประนอม วัฒนานุสิทธิ์
13 ม.2 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี
062-9329-566 นครสวรรค์
คุณธรรศ พริกทุ่ง
354 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง
065-5622542กำแพงเพชร
คุณยุวดี จันทร์ขาว
30 ม.1 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน
084-267-8976 พัทลุง
คุณคำนึง ตัมพะปัณณะ
189 ม.9 (เขตเทศบาล) ต.ควนโส อ.ควนเนียง
081-9574504สงขลา
ว่าที่ ร.ต. นพสิทธิ์ สมหวัง
159/6 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
081-535-5261 สุราษฎร์ธานี
คุณวิเศษ
122 ม.3 บ้านเปื่อย ต.โนนกาเล็ก อ.สำโรง
095-5565067อุบลราชธานี
คุณจิรากร ฐิติกาธนากุล
มบ.โป่งกลางน้ำ ต.วาวี อ.แม่สรวย
095-6736888 เชียงราย
พ.ต.ท.พิพัชร์ พ่วงแพ
74 ม.11 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง
061-1539565 สระแก้ว
คุณ สมยศ เอี่ยมรอด
39 ม.5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์
089-9809279 ชัยนาท
คุณสายหยุด พิทักษ์
77/7 ม.1 มบ. หนองปรือ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง
089-8842377พิษณุโลก
คุณบุญส่ง เกิดหลำ
95/2 ม.6 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ
062-8797987สระบุรี
คุณ บูรพา ทะนงค์
164 ม.8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส
063-0321382 , 061-0794966 สกลนคร
คุณ พิมพร แววสระน้อย
52 ม.7 บ้านสี่แยก ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร
086-1594492 , 089-7544229 สระแก้ว
คุณอุดร สุขชุมเชย
333 ม.1 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง
โทร 094-590-6667นครศรีธรรมราช
คุณ สุวัจน์ ประทุมศรีขจร
148 ม.3 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก
085-1835049 ราชบุรี
คุณ ไกร
31/1 ม.9 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี
085-9172909นครสวรรค์
คุณวีระศักดิ์ แซ่ตั้น
12 ตลาดนัด1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว
093-6656636 ตรัง
คุณศุภศิลป์ กุลสัมพันธ์ชัย
147/3 ม.18 ต.นาทราย อ.ลี้
080-8608388ลำพูน
คุณไตรรงค์
ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง
063-9379911สุพรรณบุรี
คุณประสิทธิ์ จันทรส
195 ม.4 บ้านสังขะ ต.สังขะ อ.สังขะ
085-7782540 สุรินทร์
คุณเทอดพงษ์ พรหมมี
ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย
098-9568398 สุโขทัย
คุณอนุศาสตร์ ขำวงศ์
42/1 ม.7 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่
087-8229210 จันทบุรี
คุณสมบัติ อาแว
183 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง
081-6082786 นราธิวาส
คุณสรยุทธ ศรีวรรณเจริญ
19/8 ม.2 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย
092-2713045ระยอง
ร้านบุญรุ่งเรือง
ถ.นิคม-ดวนใหญ่ บ้านนิคมห้วยคล้า ต.หมากเขียบ อ.เมือง
094-4266587ศรีสะเกษ
คุณนันท์นภัส สมอาษา
4 ม.16 บ้านขวาวนคร ต.หนองฮี อ.หนองฮี
085-6893934 ร้อยเอ็ด
คุณกิตติพันธ์ มณีพันธ์
110 ม.1 หาดทรายคูณ ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก
095-7588068 อุบลราชธานี
คุณบุญชุบ-คุณจุทารัตน์ สังข์ทอง
311 ม.5 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพยอม
093-7133409 , 089-4625332 พัทลุง
คุณชาตวัต ภูพันมิตร
136 ม.5 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง
088-7696812 พะเยา
ร้านสุรินทร์รวมการเกษตร
เลขที่ 80 ม.7ต.เฉนียง อ.เมือง
093-2926644สุรินทร์
คุณสุเทพ อมรสิริพาณิชย์
เลขที่ 271 ม.8 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค
085-2664853 , 089-9223935 กาญจนบุรี
คุณโชคดี คงคล้าย
12 ม.12 อ.ควนเนียง ต.รัตภูมิ
088-2408347 สงขลา
คุณเสวียง แสนพันนา
212 ม.8 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง
063-6857863 นครสวรรค์
คุณสมบูรณ์ วัฒนธรรม
303/1 ม.3 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค
083-3091043 กาญจนบุรี
คุณสมบูรณ์ เมืองผุด
524 ม.10 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ
063-0786244ชุมพร
คุณเหมียว คุณศักดา
ตลาดไท อ.คลองหลวง
084-6567626,086-7815299ปทุมธานี
คุณอาทิตย์ สมอุ่นจารย์
51 ม.11 มบ. หอย ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ
089-4166621 ขอนแก่น
คุณกระวิน ธูปเงิน
3 ม.7 ต.หัวดง และ ต.ฆะมัง อ.เมือง
080-4966291 พิจิตร
คุณวชิรวิทย์ ผลบำรุง
286 ม.2 บ้านสำโรงบน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว
087-1331393 จันทบุรี
คุณรัตนา โคตรชัย
5 ม.7 บ้านยาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี
063-9854149หนองคาย
ร้านหยดฝนการเกษตร
202 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์
084-8448583 ระนอง
คุณอภิชาติ (k.เก๋)
ม.4 ต.วังโตนด อ.นายายอาม
098-9949798 จันทบุรี
คุณศิริ พ่วงปาน
19 ม.7 ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก
091-1231565 ราชบุรี
คุณนพรัตน์ แก้วคง
11 ม.17 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี
089-5656943 กำแพงเพชร
คุณอนันต์ ลิ้มประพันธ์ศิลป์
241/2 ม.3 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า
081-8255006 สุพรรณบุรี
คุณชัยรัตน์ จันทะโย
281 ม.3 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม
081-7072316กำแพงเพชร
คุณสิทธิพงษ์ อินทร์บุญช่วย
75 ม.9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ
089-4149489ปทุมธานี
คุณทวีศักดิ์ บุตรหนองแสง
228 ม.12 บ้านโป่งเจริญ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
086-0181096ฉะเชิงเทรา
คุณสมาน ปรางศรี
67 ม.8 ต.ไพร อ.ขุนหาญ
084-5226782ศรีสะเกษ
คุณศักดิ์ไชย สุวรรณชัยศักดิ์
ร้านไชยอนันต์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
098-8282323นนทบุรี
คุณอุไรวรรณ สุธรรมโน
129 ม.8 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน
081-8613982 จันทบุรี
คุณอุไรรัตน์ ชำรัมย์
206 ม.9 บ้านหนองไผ่ ต.สตึก อ.สตึก
085-3750453 บุรีรัมย์
คุณวิทยา สู้ศึก
68 ม.7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
084-8279312ชัยภูมิ
คุณปิ่นแก้ว นนทะโคตร
88 ม.10 บ้านโนนแสงแก้ว ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ
084-6003031เลย
คุณไพบูลย์ พุทธพงค์
191/5 ม.3 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์
088-7880629นครศรีธรรมราช
หจก. ธนรวยการค้า คุณธน ศรีธรรมรัตน์
44 ซ.22 ถ.โชคสมาน 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
088-7900924สงขลา
คุณพิชิด กิจานุกูล
157 ม.3 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว
094-8157564สมุทรสาคร
ร้าน จวบเกษตร
166/3 ม.2 ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง
099-4519666, 094-5156491พิจิตร
คุณณัฐพสิษฐ์ ทับทิมวงศ์
135 ม.1 ต.แม่ปืม อ.เมือง
087-7865622 , 096-6988883พะเยา
คุณภาคภูมิ บุญถ้วน
69/3 ม.2 ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ
091-7135779อ่างทอง
คุณภาณุพงศ์ สาระขันธ์
137 ม.2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ
098-1234594 , 093-5199288 อุดรธานี
คุณนที อรรถสิทธิ์
111 ม.2 ต.รางบัว อ.จอมบึง
089-0215765, 098-6966027ราชบุรี
คุณธานินทร์ ทองศิริวรรณ
93/4 ม.2 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก
081-8290433ราชบุรี
คุณสุธี เข็มราช
999 ม.18 ต.เนินปอ อ.สามง่าม
081-9712424พิจิตร
คุณ ณรงค์ วังชัง
66/1 ม.7 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
089-2060579 ฉะเชิงเทรา
คุณมณสิชา ชะอุ่ม
25/8 ม.5 ถ.ผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
084-3269793กรุงเทพมหานคร
คุณมารินทร์ ชัยชะนะ
75/1 หมู่ 4 ต. โคกสลุด อ. ท่าวุ้ง
092-8758271ลพบุรี
คุณณัชคมธร โกยทองอยู่
258/58 ม.6 ต.บางรื้น อ.เมือง
085-7883003 , 085-7938640 ระนอง
คุณภาวิณี ไชยภาค
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ศูนย์อาหารโภชนาการ มอ. ม.1 ต.คลองเปี่ยะ อ.จะนะ
088-7911561สงขลา
คุณพิษณุ ถนอมธรรม
ลองเลค รีสอร์ท บางพระ 79/7 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา
080-8961595ชลบุรี
บ้านสวนหอมสนิท
ขวัญพฤกษ์อพาร์ทเมนต์ 962 ซ.อุดมสุข 50 และ ซ.อุดมสุข 14 เลขที่ 1
081-7354230, 081-9126191กรุงเทพมหานคร
คุณสัว-คุณฉลวย (คุณพงษ์)
22 หมู่ 2 อ.ป่าติ้ว ต.เชียงเพ็ง 35150
087-0424182 , 0854100939ยโสธร
น.อ.มาโนช แจ่มกระจ่าง
(สวนนิรินอินทผาลัม) ต.คลองวัว อ.เมือง
092-3891987อ่างทอง
คุณสายันต์ ขันท่าจีน
6 ม.1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก
081-9473544สระบุรี
คุณวัฒนา ปานโป๊ะ
34/2 ม.7 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ
088-596-0759พิษณุโลก
บ้านสวนหอมสนิท
226/1 หมู่17 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง
081-7354230, 081-9126191นครสวรรค์
คุณพัฒนชัย โคเกิด
พัฒนชัยฟาร์ม 9 หมู่ 4 ต.บ้านดารา อ.พิชัย
092-7692889 088-9603395อุตรดิตถ์
คุณสมเลิศ
6/7 ม.7 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง
081-3744071พะเยา
คุณศักดิ์ไชย สุวรรณชัยศักดิ์
3365 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ
098-8282323สุพรรณบุรี
ปุ๋ย-ยาประชารัฐ บ้านโมกปู่แก้ว คุณพงษ์พันธ์ (บี)
ม.7 ต.ดอนแร่ อ.เมือง
084-6636564 , 062-4026843ราชบุรี
ร้าน ส.สุวรรณการเกษตร
บ.แบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่
089-7131692หนองคาย
คุณสุภารัตน์
76/14 ม.12 ต.พรหมณี อ.เมือง
086-4788283 090-9366911นครนายก
คุณวิมาลา พุทธวัน
127 ม.3 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ
085-9282653 , 061-7511605อุบลราชธานี
คุณจิรวัฒน์ (K.ตาม)
30 ม.2 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง
089-8580878 , 085-2676977อุทัยธานี
คุณณัฐพงศ์ โฮ่คุณ
36/1 ม.8 ต.เนินหอม อ.เมือง
089-0676565 086-6299955ปราจีนบุรี
คุณเทวินทร์ ผันอากาศ
174 ม.2 บ้านหนองสิมใหญ่ ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน
089-6251037ศรีสะเกษ
คุณเทวินทร์ ผันอากาศ
13 ม.9 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง
089-6251037บุรีรัมย์
คุณประเสริฐ จันทร์สุวรรณ์ (ร้านประเสริฐพานิช)
61 ม.3 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
081-9800965เชียงใหม่
คุณไพโรจน์ สังข์เงิน
56 ม.4 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี
084-6189600นครสวรรค์
คุณนิชากรณ์ เลิศฤทธิ์
บ้านสวนมอนใต้ เลขที่ 50 หมู่ 13 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี
098-953-2691 , 081-2629063อุดรธานี
คุณมนตรี คงสำราญ
ร้านอยู่ข้างโรงเรียนบ้านดอนโพ หมู่บ้านดอนโพ ม.6 ต.สนามชัย อ.เมือง
085-5038877 สุพรรณบุรี
คุณภัชระ จิระประเสริฐพันธ์
272/42 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
087-7954245ชลบุรี
คุณกมลเกียรติ บัวมณี
174/2 ม.6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน
089-8763810พัทลุง
คุณปรีชา รัตนโชติกานนท์
60 ตลาดคอกช้าง ถ สุขยางค์ ต แม่หวาด อ ธารโต
081-0921684ยะลา
คุณ จิรวัฒน์ - ลุงเสม - ป้าศรี
106 ม.12 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
064-2850937 , 082-9026608พะเยา
ร้านเด็กวัดฟาร์ม สนง.สถานีวิทยุโอเคลูกทุ่ง
เลขที่ 57 ม.9 ต.ทุ่งคา อ.เมือง
091-8250182ชุมพร
ร้านเด็กวัดฟาร์ม สนง.สถานีวิทยุไทยทัศน์
เลขที่ 128/6 ม.4 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน
091-8250182ชุมพร
ร้านฉลองกิจเกษตร
160 ม.2 บ้านพระเนตร ต.ส้าน อ.เวียงสา
082-3901475, 081-2546397น่าน
คุณจักรพันธ์ คุณจิรารัตน์ ตะราษี
268 ม.15 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี
063-4348555,080-9731336ร้อยเอ็ด
คุณ อัจฉรา (ส้ม)
177/2 ม.2 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
086-840-0759ระยอง
คุณนิตยา เจริญไทย
209 ม.5 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
081-9064626นครสวรรค์
คุณวิชาคม เดชรักษา
28 ม.8 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก
086-9066669เพชรบูรณ์
คุณพงศ์รัตน์ รัศมีคุมมงคล
91/41 ม.5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา
099-2505789 , 063-9741753ปทุมธานี
คุณไวภพ ทองรุ่ง
56 ม.3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม
086-1749988, 089-2601270ราชบุรี
ผู้กองสัมพันธ์
39/126 บ้านอัมพร3 ต.อาจสามารถ อ.เมือง
081-8580296นครพนม
คุณชนัญวิทย์ หุตะแพทย์
7/1 ม.8 ถ.3334 หมู่บ้านโปร่งตะแบก ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท
081-3182331สระบุรี
คุณศักดิ์สยาม มียิ่ง
48 ม.14 ต.เมืองที อ.เมือง
096-8808107สุรินทร์
คุณปภัสสร
399/2 หมู่5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
081-9169660สมุทรปราการ
คุณเสาวลักษณ์ เร่งทอง
หมู่บ้านโนนหัวช้าง ชุมชนที่23 ซ.บ้านโนนมะกอก ต.เขาสามยอด อ.เมือง
089-0846807ลพบุรี
คุณสมเกียรติ เงาฉาย
1 หมู่6 ซ.วัดวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง
064-5035416ตราด
คุณชุตินันต์ แซ่ตั้ง
34/2-3 ม.5 ต.คลองน้อย อ.เมือง
080-5214946สุราษฎร์ธานี
คุณพลเพชร บุญงาม
47 ม.5 ต.แม่กุ อ.แม่สอด
062-2694663,082-1773631ตาก
คุณคำตัน สานพิมพ์
6 หมู่6 ต.แกใหญ่ อ.เมือง
081-600-9441สุรินทร์
คุณนุชจรินทร์
10/1 ต.ท่าม่วง อ.เทพา
098-1035327,081-766-3801สงขลา
คุณชาญยศ - คุณวิลัย ชาญตะบะ
84 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่
089-2681101 , 080-6853344อุทัยธานี
คุณจารุวรรณ สุขถนอม
22 ม.2 ต.สามเงา อ.สามเงา
086-3349783ตาก
คุณเลอศักดิ์ ยอดล้ำ
59 ม.2 ต.กำแพงเซา อ.เมือง
093-7178126, 081-9584547นครศรีธรรมราช
คุณผาณิต ตันติสุขารมย์
57 ม.11 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง
089-9245718เพชรบุรี
คุณนาดี ชัยฤทธิไชย
564 ม.1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง
090-3203566นครราชสีมา
คุณวิระ. นิกพงศ์.
11/2. ม.5 ต.ละอาย อ.ฉวาง
081-9688088นครศรีธรรมราช
คุณเตรียมศิริ เชยชื่นจิต,คุณสกลรัตน์. เรืองหิรัญวนิช.
38 หมู่ 3 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 92170
089-7522030,086-9754456ตรัง
คุณสถิตย์. พุทธประทานพร
359 ม.6. ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 77120
081-0421890ประจวบคีรีขันธ์
คุณสิทธิพร. มากมูล
259. ม. 6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน
063-2595597ประจวบคีรีขันธ์
คุณโอ๋
ร้านเกษตรพานิชย์ 32/9. ม.2 ต.พิมพา อ.บางปะกง 24130 บางนา แถวนิคมเวลโก เข้าทางวัดพิมพาวาส
087-9267626ฉะเชิงเทรา
คุณตุ๊ก-วราพร.
7/4 ม.6. ต.พลวง อ.เขาคิชกูฏ
090-7626673จันทบุรี
หมอหนึ่ง
ร้าน เจอาร์การเกษตร 204 หมู่ 2 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ
089-6245038บุรีรัมย์
คุณนิ่ม กรุงไทย
ต.นาหว้า อ.ภูเวียง
093-3426464ขอนแก่น
คุณไตรรงค์
สวนคิว 53/19. หมู่6. ช.วัดพระเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
086-6015464นนทบุรี
คุณราตรี. แสงพิทักษ์
35 หมู่ 11 ต.บางช้าง อ.สามพราน
089-7893671นครปฐม
คุณจีราวัตน์. ธนัตแก่นจันทร
ร้านมงคลวิทย์การเกษตร. 35/7 ม.2 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี
087-6688090นครปฐม
คุณณรงค์ วังชัง
พัฒนาการ20,แยก10 สวนหลวง คลองตัน
089-2060579กรุงเทพมหานคร
คุณธวัช. ทองใบ
171 หมู่14 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง
087-8480745พิษณุโลก
คุณนิตยา เจริญไทย,คุณไชยยันต์. เจริญไทย
51หมู่2 บ้านป่ามะกอก ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า
081-9064626,089-4427049นครสวรรค์
คุณ พนิดา จิตนากร
216 หมู่ที่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง 57000
089-7585566เชียงราย